Disable Preloader

Манай “ГүсүДэвү” Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь анх 2000 онд бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд “ Гүсү Дэвү” ББН хэлбэрээр явуулж байна. 8 хорооны 1192 өрхийн 4050 иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанартай жигд хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй, хүлээгдэлгүй хүргэн ажилладаг. Хүний нөөцийн хувьд MNS5292:2011 стандартын дагуу нийт 6 ажилтантай. Эмч 2, Сувилагч 2, Нягтлан бодогч 1, Үйлчлэгч 1 тус тус орон тоотой ажиллаж байна. Үүнд:Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч-1, сувилагч -1 Өрхийн мэргэшсэн эмч-1, сувилагч-1 Уламжлалтын эмч-1, Вакцинатор сувилагч-1, Статистикч дүн бүртгэгч-1 ажиллаж байна.

     

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.