Disable Preloader

 

 • Ижил санаа ӨЭМТ

 • Монгол Улсын Засгийн Газрын 1999 оны 9-р сарын 15 ны өдрийн “Өрхийн эмнэлгийг зохион байгуулан ажиллуулах тухай “ 149, 193-р тогтоол , “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх “ тухай 2000 оны 72-р тогтоолууд тус тус гарч, Улаанбаатар хотод 1999 онд 2 дүүрэгт туршилтын журмаар 40 өрхийн эмнэлэг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд 2000 оноос Өрхийн эмнэлгийг ББН-ийн хэлбэрээр бие даалган ажиллуулах нь зүйтэй гэж үзсэний дагуу өрхийн эмнэлгийн тогтолцоонд шилжих шилжилтэнд эргэлт буцалтгүй орсон. 2011 оны Засгийн газрын 311 тоот тогтоолоор өрхийн эмнэлэг Өрхийн эрүүл мэндийн төв болж өргөжсөн.“Ижил санаа” Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 2000 оны 5-р сард Засгийн газрын 143-р тогтоолын дагуу БГБХН –ийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан. Тус Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь одоо Чингэлтэй дүүргийн 6-р хорооны 2003 өрхийн 7987, хөдөлгөөнт 300 гаруй хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны болон Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж иргэдийн өвчлөл нас баралтыг бууруулах, наслалтыг уртасгах, цаашилбал хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

 

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.