Disable Preloader

Халдварын сэргийлэлт хяналтын алба

93616362_234045051141072_944141937462476800_n    
Халдварын сэргийлэлт хяналтын алба нь ЭМС-ийн 2019 оны 536 тоот тушаалын дагуу 2020/03/2-нд 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.                                                                                                             
Гадагшаа үйл ажиллагааны чиглэл
   • 1. ЧД-ийн хэмжээний халдварт өвчний /шинэ болон дахин сэргэх халдварт өвчин, дархлаажуулалт бүхий халдвар өвчин, амьсгалын замын халдварт өвчин, гэдэсний замын халдварт өвчин, сүрьеэ, ДОХ/БЗДХ, / хяналт үнэлгээ, тархвар зүйг холбогдох тушаал зааврын дагуу тасралтгүй зохион байгуулж олон нийтэд чиглэсэн сургалт сурталчилгаа, өдөр тутмын мэдээ тайланг хариуцан ажилладаг.
   •  2. Хүүхдийн байгууллагуудын дундах цочмог халдварт өвчний гаралтыг хязгаарлах, гаргахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгаа, хүүхдийн байгууллагын хүүхдүүдэд тархвар судлалын заалтаар хийгдэх дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хүүхдийн байгууллагын эмч, гал тогооны ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээг зохион байгуулж хянах үнэлэх, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах, хүүхдийн байгууллагын өвчлөлийг бууруулах гаргахгүй байх үйл ажиллагааг өвчний гаралт улиралчлалтай уялдуулан тасралтгүй зохион байгуулж ажилладаг.
   •  3. ӨЭМТ-ийн халдварт өвчний үзлэг шинжилгээ, эргэн мэдээлэл, эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт хяналт, дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажилладаг.
   •  4. Халдварт өвчтөй холбоотой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.
Дотогшоо үйл ажиллагааны чиглэл
 • 1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварын сэргийлэлт хяналтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • 2. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх
 • 3.Үйлчлүүлэгчдийг халдварт өртөх эрсдлээс сэргийлэх
 • 4. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын сургалт, мэдээллээр хангах
 • 5.Эмнэлгийн ариутгалын тасаг, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаа
 • 6.Угаалгын тасгийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна

 

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.