Disable Preloader
 
1-2
             
1967 онд Шастины нэрэмжит 3-р эмнэлгийн харьяа IV амбулатори нэртэйгээр байгуулагдаж 1985 оны 04 сарын 15-ны өдрөөс Хуяг эрхлэгчтэй 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байсан. Эрүүл Мэндийн Сайд, Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны даргын 1991 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн “Нийслэл хотын эрүүл мэндийн зарим байгууллагын зохион байгуулалтыг шинэчлэн өөрчлөх тухай” А/39/83 тоот тушаал, тогтоолоор Сүхбаатар Дүүргийн 15-23, 31-33-р хорооны 62062 хүн амд үйлчлэхээр 196 эмч, ажилчидтай 17 кабинет, 7 хэсэгтэй 1920200 төгрөгийн төсөвтэйгээр Эрүүл мэндийн 3-р төвийг 1991 оны 1 сарын 1-нээс байгуулсан. 1991-1995 онд Хайлаастын 150 хүний амбулаторийн барилгыг бариулж эхэлсэн.
 
 Үйл ажиллагааны чиглэл: Чингэлтэй Дүүргийн 13-19-р хорооны 9000 гаруй өрхийн 46000 гаруй мянган хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэх
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.