Disable Preloader

Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа эрүүлийг  хамгаалах газрын захиргааны зөвлөлийн 1985 оны 04 сарын 11-ний өдрийн өргөтгөсөн хурлын шийдвэрээр Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг нэртэйгээр байгуулагдахад  тус эмнэлгийн эмийн санд-эмийн санч Янжин ажиллаж байсан байсан. Тухайн үед эмийн сан нь эмнэлгийн бүх тасаг нэгжийн эм тариа, эмнэлгийн хэрэгслээр хангаж байсан. Одоогийн Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн байрны суурин дээр 4-р цэцэрлэг байсан бөгөөд түүний 1 давхарт эмийн сан байрлаж байжээ.  2018 онд Ариутгал халдваргүйтгэлийн албад ариутгагч нарыг хамааруулж эмийн сан Эм зүйн алба болсон. 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 Эмийн санд мөрдөгдөх ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болоод хөдөлмөрийн аюулгүйн байдал, холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.