Disable Preloader

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын алба

 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудаас анх удаа Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 1997 онд “Хөндлөнгийн хяналтын ажилтан” гэсэн дотоод хяналтын нэгж байгуулж Энэ үйл ажиллагаанаас улбаалан Эрүүл мэндийн байгууллагад Чанарын алба байгуулах үндэс суурь нь болсон. ЭМС-ын 2007 оны 275 дугаар тушаал, ЭМГ-ын 1/823 тоот албан бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдлийн даргын 2008 оны 03 сарын 10-ны өдрийн 43 дугаар тоот тушаалаар ЭМ-ын тусламж үйлчилгээний чанарын алба байгуулагдсан.
"Үйл ажиллагааны чиглэл"
 • Эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоонд нийцүүлэн чанарыг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна.
 • 1. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын ивээл дор жил бүр зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний бага хурал
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.