Disable Preloader

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний алба

 

 • Хяналт шинжилгээ үнэлгээний алба

 • Хяналт шинжилгээ үнэлгээний алба нь Монгол улсын Засгийн газрын 311 –р тогтоол,Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 271-р тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2014 оны 04 сарын 22 өдөр байгуулагдсан. Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа, бодлогын зорилтуудын хэрэгжилт, гэрээ, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх, хэрэгжилтийг хангуулахад чиглэн ажиллаж байна.
 
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.