Disable Preloader

Захиргаа, хүний нөөцийн алба

 
1-2
             
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2014 оны 07 сарын 3-ний өдрийн А/82 тоот тушаалаар “Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв”  хэмээн байгууллагын нэрийг өөрчилсөн.  2014 онд Захиргаа, хүний нөөцийн алба үүссэн.  Албаны дарга 1,  Хүний нөөцийн менежер 1, Хүний нөөцийн туслах ажилтан 1, архив бичиг хэргийн ажилтан 1, Даргын туслах 1, даргын жолооч 1 нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
 
 Үйл ажиллагааны чиглэл: салбарын хэмжээний хүний нөөцийн сургалт,байршуулалт, хуваарилалт болон албан тушаалын хөгжил дэвшлийн хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн тогтолцоог бий болгох үүднээс хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого, мэргэжилтэй боловсон хүчний ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллах, эмч ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох биелэлтэнд байнга хяналт тавьж ажиллах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
 
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.