Disable Preloader

Шастины клиникийн нэгдсэн III эмнэлэг

Шастины клиникийн нэгдсэн III эмнэлэг нь одоогийн манай Төв салбарын II байранд үйл ажиллагаа явуулж байсан.

дэлгэрэнгүй Анх

Сүхбаатар районы нэгдсэн эмнэлэг

ЗХУ-ын техник эдийн засгийн тусламжаар Октябрын районы 1-р хороололд баригдсан эмнэлгийн шаардлага хангасан иж бүрэн байр, цогцолборт 1985 оны 04 сард шилжин байрлах болсноор Сүхбаатарын районы Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоолоор Улаанбаатар хотын Эрүүлийг хамгаалах газрын харьяа “Сүхбаатар районы нэгдсэн эмнэлэг”-ийг үүсгэн байгуулсан.

дэлгэрэнгүй 1985/03/27-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол

Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн төв

БНМАУ-ын Эрүүл мэндийн сайдын болон Улаанбаатар хотын Ардын Хурлын Гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан тогтоолоор 1991 онд Нэгдсэн эмнэлэг, Амбулаторийг салгаж тус тусдаа төв болгож өөрчлөн зохион байгуулснаар Нэгдсэн эмнэлэг нь Улаанбаатар хотын Нэгдсэн IV эмнэлэг Улаанбаатар хотын Эрүүл мэндийн төв болсон.

дэлгэрэнгүй 1991 оны А/39/82 тогтоол

Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар хотын засаг захиргааны зохион байгуулалтыг өөрчлөн Сүхбаатар район нь Чингэлтэй дүүрэг болсон.

дэлгэрэнгүй 1992/08/18 өдрийн 18 тогтоол

Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл

Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан шийдвэрээр “Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл” болгон нэгдсэн эмнэлэг, амбулаториудыг нэгтгэн зохион байгуулсан түүхтэй.

дэлгэрэнгүй 1997/01/08-ны өдрийн А/08, А/06 дугаар шийдвэр

Үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн

Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл нь 1997 онд хуучин Нэгдсэн эмнэлэг IV, ЭМТ I нэгтгэн үйл ажиллагаагаа эхэлж Чингэлтэй дүүргийн 100 гаруй мянган хүн амд эмнэлгийн тусламж үзүүлж ирсэн.

1997/02/04
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.