Disable Preloader

НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДҮҮЛЭХЭЭР ГАРГАСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

# Он Төрөл Файл
1 2017.01.02 Авилгын эсрэг хууль Үзэх
2 2017.01.05 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ Үзэх
3 2017.01.27 Амь нас эрүүл мэндэд эрсдэлтэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийн хуудас Үзэх
4 2017.02.16 Нэр томьёоны тайлбар Үзэх
5 2017.04.03 Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчтэй харилцах горим Үзэх
6 2017.09.04 Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчигсдөд олгох хариуцлага Үзэх
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.