Disable Preloader

Хөтөлбөр, стратеги

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, СТРАТЕГИЙН ЖАГСААЛТ 2020 ОН

Баримт бичгийн нэршил Батлагдсан огноо, дугаар Хэрэгжих хугацаа НЭМ-ийн хөтөлбөр, стратеги хариуцсан мэргэжилтэн
"Давсны хэрэглээг бууруулах” үндэсний стратеги ЗГ-ын 353 дугаар тогтоол
2010-2016 он ЭМ-ийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан нийгмийн ажилтан
МУ-ын Засгийн газрын 32 дугаар тогтоол 2011-2020 он Биеийн тамирын арга зүйч
"Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний 2 дахь хөтөлбөр 2010-2019 он Сэтгэцийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан
"Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах" үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.01.11-ны 11 дүгээр тогтоол
"Хүн амын хоол тэжээл" үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2015.11.26 -ны 447 дугаар тогтоол 2016-2025 он
Хотжилт ба эрүүл мэнд ЗГ-ын 2015 оны 4 дүгээр тогтоол 2016-2020 он
"Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2013.12.14-ны 416 дугаар тогтоол 2009-2030 он
Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ЗГ-ын 2017 оны 3 сарын 07-ны өдрийн 78 дугаар тогтоол 2017-2021 он
Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017-4-12-ны өдрийн 112 дугаар тогтоол 2017-2020 он
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр ЗГ-ын 2017 оны 243 дугаар тогтоол 2017-2020 он
Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.08.09-ны 225 дугаар тогтоол 2017-2020 он
"Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2018.08.15-ны 255 дугаар тогтоол 2019-2023 он
"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих" үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.11.29-ны 321 дүгээр тогтоол 2017-2020 он
"Осол гэмтлээс сэргийлэх" үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2018.05.30-ны 163 дугаар тогтоол 2018-2022 он
Залуучууд хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2019 оны 171 дүгээр тогтоол 2019-2022 он
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.