Disable Preloader

Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт

   • 1-р шат : Сонгон шалгаруулалтын 1-р шатыг хүний нөөцийн алба зохион байгуулна. тэнцсэн иргэний материалтыг Эрүүл мэндийн төвийн даргат танилцуулна.
   • 2-р шат: 1-р шатанд тэнцсэн иргэний материалыг Эрүүл мэндийн төвийн даргад танилцуулна
   • 3-р шат: Эрүүл мэндийн төвийн дарга тэнцсэн иргэдээс мэдлэг, ур чадварын шалгалт авах товыг тогтооно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын материалыг хүлээн авах
 • 1. Ажлын байрны зар олон нийтэд зарлагдсан өдрөөс ажлын 10 хоногийн дотор хүлээн авна.
 • 2. Хугацаа хэтэрсэн материалыг хүлээн авах боломжгүй
 • 3. Шаардлага хангаагүй материалыг оролцогчид буцаан олгож цаашдын сонгон шалгаруултандд оролцуулахгүй
Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын бүрдүүлэх материал
 • - Төрийн албан хаагчийн анкет
 • - Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • - Мэргэжлийн үнэмлэх дипломын хуулбар
 • - 3 үеийн намтар
 • - чээж зураг 3ш /3*4/
 • - анкет хийх хавтас 1ш
Сонгон шалгаруулалтыг дүгнэх
 • Хүний нөөцийн менежер оролцогчдын шалгаруулалтанд тэнцсэн болон тэнцээгүй тухай мэдээг холбогдох утсаар болон цахим хаягаар шат бүрийн дараа хүргэн, дараагийн шатанд урьж шаардлагатай мэдээллийг хүргэнэ.
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.