Disable Preloader

Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй хөтөлбөр

# Хөтөлбөр Батлагдсан огноо, дугаар Хэрэгжих хугацаа
1 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017 оны 289-р тогтоол 2017-2021
2 Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.03.20 98-р тогтоол 2017-2025
3 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр ЗГ-ын 32-р тогтоол 2011-2020
4 Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний 2 дахь хөтөлбөр ЗГ-ын 2009.09.30 303-р тогтоол 2010-2019
5 Халдварт өвчнөөс, сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.01.11 11-р тогтоол 2017-2021
6 Хотжилт ба эрүүл мэнд ЗГ-ын 2015 оны 4-р тогтоол 2016-2020
7 Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2015.11.26 447-р тогтоол 2016-2025
8 Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2013.12.14 416-р тогтоол 2009-2030
9 Элэг бүтэн монгол үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.4.12 112-р тогтоол 2017-2020
10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр ЗГ-ын 2017 243-р тогтоол 2017-2020
11 Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.08.09ны 225-р тогтоол 2017-2020
12 Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2018.08.15-ны 225-р тогтоол 2019-2023
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2017.11.29-ны 321-р тогтоол 2017-2020
14 Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2018.05.30-ны 163-р тогтоол 2018-2022
15 Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2019 174-р тогтоол 2019-2022
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.