Disable Preloader

Мэдээлэл

Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Сайдын 2018 оны 09 сарын 01-ний өдрийн А/337-р тоот тушаалын дагуу, 2018 оны 10 сарын 18-ний өдрийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр Анхан ба хоёр дахь шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын сайжруулах төслийн дэмжлэгтэйгээр Ерөнхий мэргэшил судлалын 1 жилийн хөтөлбөрийг нийслэлд Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвд 2018 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн.

3727

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.