Disable Preloader

Шагнал, урамшуулал# Шагналын төрөл Журам Бүрдүүлэх материал Анкет татах
1 Эрүүл мэндийн сайдын нэрэмжит шагнал Журам
 1. Хурлын тэмдэглэл   
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт     
 3. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны санал                                   
 4. Урьд шагнагдсан бол түүний хуулбар
 5. Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх баримт
 6. Шагнуулах тухай байгууллагын даргын гарын үсэгтэй албан бичиг
Анкет
2 Нийслэлийн засаг даргын нэрэмжит шагнал Журам Тавигдах шаардлага
3 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Журам
 1. Анкет
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт     
 3. Байгууллага хамт олны хурлын тэмдэглэл                      
 4. Урьд шагнагдсан бол түүний хуулбар
 5. Шагнуулах тухай байгууллагын даргын гарын үсэгтэй албан бичиг
Анкет
4 Чингэлтэй дүүргийн нэрэмжит шагнал Журам
 1. Анкет
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт     
 3. Байгууллага хамт олны хурлын тэмдэглэл                      
 4. Шагнуулах тухай байгууллагын даргын гарын үсэгтэй албан бичиг
Анкет
5 ЧДЭМТ Журам
 1. Анкет
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт     
 3. Байгууллага хамт олны хурлын тэмдэглэл                      
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.