Disable Preloader

Нийгмийн хамгаалал

download (3)

Ажиллагсдын ажилдаа хандах хандлага, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор холбогдох хууль болон байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй журамд заасны дагуу зохих шагнал, урамшуулал, нөхөн олговор, тэтгэмж, тусламжийг ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүдэд олгодог.

Тухайлбал:

 • Нийт ажилтнуудын хөдөлмөр хамгааллын хувцасаар жилд 1 удаа бүрэн хангана.
 • Хөдөлмөрийн стандартын дагуу хортой, хүнд, хэвийн бус нөхцөлд тооцогдох ажилтнуудад сүүг зохих журмын дагуу ажлын байранд олгох, холбогдох тушаал шийдвэрийн дагуу ажлын цагийг хорогдуулж ажиллана.
 • Байгууллагын захиргаа, үйлдвэрчний хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээний дагуу ажилтны гэр бүлд гачигдал гарсан тохиолдолд байгууллагаас буцалтгүй тусламж олгоно.
 • Ажилтан нас барсан тохиолдолд 1 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний буцалтгүй тусламжийг олгоно.
 • Мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах гэх мэт бусад хөнгөлөлт
logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.