Disable Preloader

Эмнэлэг, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох

Эмнэлэг, хөдөлмөрийн чадвар алдалт ыг хэрхэн тогтоох вэ?

 • Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийн үзлэг хийгдсэн байх
 • Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг хийгдсэн байх
 • III шатлалын эмнэлэг буюу зөвлөх эмчийн үзлэг хийгдсэн байх /шаардлагатай тохиолдолд/
 • Оношилгоо, шинжилгээнд бүрэн хамрагдсан байх
 • Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлт /шинээр хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт тогтоох хүмүүс/
 • Өрхийн эмчийн дүгнэлт, нарийн мэргэжлийн эмчийн шийдвэр /хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт сунгах хүмүүс/

Дотор, мэдрэл, сэтгэцийн оношоор Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийн хяналтанд байгаа хүмүүс Өрхийн эрүүл мэндийн төвий эмчээр шийдвэр бичүүлж ВКК хурлаар орно.

Бусад төрийн онош эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмчээр шийдвэр бичүүлж ВКК хурлаар орно.

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
 • Monday - Friday
  9.00 - 20.00
 • Saturday
  10.00 - 16.00
 • Sunday
  9.30 - 18.00

©2019 Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв.