Тушаал
  
Д/д Тушаалын төрөл
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
Дэмжлэгт хяналтын багийг томилох тухай
Томуу, томуу төст өвчний үед авах зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай
Дахин үнэлгээ хийх тухай
"Автомашингүй өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
Томуу томуу төст өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай
Дотоод сүлжээний Spark програм хангамж ашиглах тухай
Дэмжлэгт хяналт хийх тухай
Эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилчдын гарын эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалтын дэглэмийг сайжруулах тухай
"Донтолтоос сэргийлэх нь" сэдэвт 2 сарын аян хэрэгжүүлэх тухай
Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
Дархлаажуулалтын дараах урвал хүндрэлийн сэжигтэй тохиолдлын шалтгаан хамаарлыг тогтоох судалгааны баг ажиллуулах тухай
Аян зохион байгуулах тухай
Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах тухай
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.