Тушаал
  
Д/д Тушаалын төрөл
Уулзалт зохион байгуулах тухай
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
Тайлан хүлээн авах тухай
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай
Хяналт, үнэлгээ хийх тухай
Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай
Нийслэлд дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай
Сургалт зохион байгуулах тухай
Арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
Сургалт зохион байгуулах тухай
Хүн, ам амьтны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, яаралтай бэлэн байдлыг хангах тухай
Хүн, ам амьтны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, яаралтай бэлэн байдлыг хангах тухай
Хуваарь батлах тухай
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн гүйцэтгэлийн гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай
Түр зохицуулалт хийх тухай
Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга нарын 2018 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн тухай
Гарын эрүүл ахуй, орчны бохирдолтой холбоотой халдварт өвчнөөс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
Журам шинэчлэн батлах тухай
Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.