“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ “–ЫГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

2019-11-14 17:11, Үзсэн тоо: 18

2018 оны 19 тоот тогтоол "Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам”-ыг тус тус үндэслэн иргэдэд ЭМДаатгалаар элэг бүтэн болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хэрхэн хамрагдах, оношлуулах, эрүүл мэндийн даатгалын тухай товч мэдээлэл өгч ажиллаа.

 

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ “–ЫГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ “–ЫГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 

 

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.