Эрхэм зорилго

2018-01-02, Үзсэн тоо: 159

Алсын хараа

Олон улсын эмнэлгийн стандарт, шалгууруудыг хэрэгжүүлж, үйлчлүүлэгчдэд чанартай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.

Эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд тулгуурлан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээгчанартай, тэгш хүртээмжтэй хүргэх замаар ирээдүйгээ бүтээнэ.

Үнэт зүйлс:

Ч-Чин сэтгэлээсээ, найрсаг харилцаатай-Үйлчилгээний соёл

Д-Дүрэм журам, стандартыг мөрдөж ажиллах-Хариуцлагатай баг

Э-Эрх тэгш, нээлттэй, бүтээлч-Тогтвортой түншлэл

М-Мэргэжлийн ёс зүй, чанартай-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Т-Технологийн дэвшилд тулгуурласан-Шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээ

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.