БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018-01-18 14:54, Үзсэн тоо: 256

Чингэлтэй Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс 2018 онд БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, илэрсэн тохиолдлыг эмчилгээ оношлогоонд бүрэн хамруулах, цаашид тархалтыг дүүргийн хэмжээнд бууруулах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагыг хамруулсан зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. 

 БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Уг зөвлөлдөх уулзалтанд ЧДЗДТГ-н алба хэлтэс нэгжүүд, Улаан загалмай нийгэмлэг, Глобал сан, Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллага, Солонгосын үндэсний сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэг, АШУҮИС, СУИС,  1-19 хорооны ӨЭМТ-үүдийн төлөөллүүд оролцсон. Энэхүү уулзалтын үр дүнд  БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭГИЙН зорилтот бүлэгт чиглэсэн илрүүлэг үзлэгийг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгууулахаар төлөвлөгөөний саналыг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Захирамжийг гаргуулан хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 


 

 
 

 

 

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.