Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2017-02, Үзсэн тоо: 295

Чингэлтэй дүүргийн харъяа 159514 хүн амд /2014 оны жилийн эцсийн хүн амын статистик мэдээ/ эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг дараах чиглэлээр нэгдсэн эмнэлэг,нарийн мэргэжлийн кабинет, салбар амбулаториудаардамжууланүзүүлж байна. Үүнд:

·Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 16.12 дугаар заалтын дагуу дотор, хүүхэд, мэдрэл, эрчимт эмчилгээ зэрэг хэвтүүлэн эмчлэх

·Нарийн мэргэжилийн эмчийн үзлэг

·Оношилогоо, шинжилгээ

·Сэргээн засах

·Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 16.11дугаар заалтын дагуунийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дүүргийн түвшинд зохион байгуулах

·Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг мэргэжил, арга зүйгээр дэмжих

·Дүүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч үндсэн нэгж

ЧДЭМТ нь нийт 227 ор бүхий хэвтэн эмчлүүлэх эмнэлэг, дотор, мэдрэл, сүрьеэ, халдварт зэрэг нарийн мэргэжилийн 45 кабинет, ходоод, улаан хоолойн дуран, дижитал рентген, мамографи, 4D ЭХО, ЭКГ, флюр, биохими, иммуниалоги,бактериалоги, сериалоги зэрэг үндсэн мэргэжлийноношилогоо, шинжилгээний эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээгмэргэжлийн түвшинд үзүүлж байна.

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.