Байгууллагын танилцуулга

2017-02-09, Үзсэн тоо: 398

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нь анх Сүхбаатарын районы АДХГЗ-ны 1985 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол болон Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны эрүүлийгхамгаалах газрын захиргааны зөвлөлийн 1985 оны 04 сарын 11-ний өдрийн өргөтгөсөн хурлын шийдвэрээр Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг нэртэйгээр байгуулагдсан байна.

1992 оноос Улаанбаатар хотын 4 дүгээр нэгдсэн эмнэлэг нэртэйгээр ажиллаж байгаад Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан 1997 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/08, А/06 дугаар шийдвэрээр Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл болон зохион байгуулагдсан байна.

Улмаар Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/82 тоот тушаалын дагуу Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрийн өмчит үйлчилгээний байгууллага юм.

Эрхэм зорилго:

 Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд тулгуурлан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай, тэгш хүртээмжтэй хүргэх замаар         ирээдүйгээ бүтээнэ.

Алсын хараа:

    Олон улсын эмнэлгийн стандарт, шалгууруудыг хэрэгжүүлж, үйлчлүүлэгчдэд чанартай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үнэт зүйл:

    Чин сэтгэлээсээ ажиллаж найрсаг харилцаа, үйлчилгээний соёлыг эрхэмлэнэ.

    Дотоод журам, эмчилгээ үйлчилгээний стандартуудыг ямагт мөрдлөг болгоно.

    Эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээг эрх тэгш, хүртээжтэй, ил тод хүргэнэ.

    Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн, хамт олныг бэлтгэн ажиллуулна.

 

    Технологийн дэвшил, нотолгоонд тулгуурласан оношилгоо, эмчилгээг үзүүлнэ.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв нь дүүргийн 19 хорооны 156417 хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн анхан, хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээг Нарийн мэргэжлийн Төв салбар, Хайлааст салбар, Бага тойруу салбар, Хүүхдийн салбар нийт 4 амбулатори, Хэвтэн эмчлүүлэх 227 ортой нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 19 хорооны 16 Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулан хүргэж байна.

Эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн их эмч 105, эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн 144, бусад туслах болон үйлчилгээний ажилтан 116 нийт 372 ажиллагсадтайгаар ажиллаж байна


Байгууллагын танилцуулга

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.