Хүний нөөцийн ил тод

ЧЭМТ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн Хэсгийн Хороо

2017-07-27 22:04, Үзсэн тоо: 257

ЧЭМТ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн Хэсгийн Хороо

ЭМСС-ын 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 92 дугаартушаал, НЭМГ-ын дэргэдэх салбар хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн10 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЧЭМТ-ийн даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны А/95 дугаар тушаалаар Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны гишүүдийг шинэчлэн баталсан.

Ёс зүйн Хэсгийн Хороо нь 7 хүний бүрэлдхүүнтэй орон тооны бус хамтын удирдлагын байгууллага юм. Тус Хороо нь 2015 оны 11-р сарын 25нд анх хурлаа хийж эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагатай холбоотой асуудлууд, үйлчлүүлэгч ба эмч ажилчдын харьцаа хандлага ёс зүй, нийгмийн эрсдэлт хүчин зүйлийг эрт илрүүлэх засаж сайжруулах, давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.