Хүний нөөцийн ил тод

Багийн гишүүдийн танилцуулга

2017-03-15 22:01, Үзсэн тоо: 221

ЭМСС-ын 2015 оны 03-р сарын 11ний өдрийн Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Дугаар 92 тушаалыг үндэслэн байгуулагдсан ЧЭМТ-ийн Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны багийн гишүүдийн танилцуулга

1. Мөнхөө Цэвээн - Ёс зүйн хэсгийн хорооны дарга

2. Чойжил Энхчимэг - Ёс зүйн хэсгийн хорооны орлогч дарга

3. Цэрэндэлгор Энхжин - Ёс зүйн хэсгийн хорооны нарийн бичиг

4. Чимэд Эрдэнэчимэг - Ёс зүйн хэсгийн хорооны эвлэрүүлэн зуучлагч

5. Каусылгазыи Султанбек - Ёс зүйн хэсгийн хорооны хуулийн зөвлөх

6. Чинбат Буянхишиг - Ёс зүйн хэсгийн хорооны гишүүн

7. Шаалуу Жаргалсайхан - Ёс зүйн хэсгийн хорооны гишүүн

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.