Чанарын булан

"Сайн туршлага- 2017"

2017-10-06351

2017 оны 10 сарын 5-нд НЭМГ, Эрүүл мэндийн Чанарын холбоотой хамтран НЭМГ-ын харьяа 26 эрүүл мэндийн байгууллагуудын "Сайн туршлага- 2017" өдөрлөг амжилттай зохион байгууллагдлаа. Энэхүү өдөрлөгт 26 эрүүл мэндийн байгууллагын нийт 146 Сайн туршлага танилцуулагдсанаас " ШИЛДЭГ -5 НОМИНАЦИ ", "Сайн туршлагын сан 2017" -д нийт 20 туршлага бүртгэж ГЭРЧИЛГЭЭ, бүх оролцсон бүтээлд БАТЛАМЖ олгов.
Манай байгууллага
1. Шинэ бүтээлийн гэрчилгээ авсан бүтээл сувилагч Г. Базаррагчаа " Хүний биеийн өндрийг хэмжих, зөөврийн хэрэгсэл " 2016,11,03 А/ 288 тушаалаар 5612 бүртгэлийн дугаартай
2. Сувилахуйн албаны " Багш шавийн барилдлага барих " үйл ажиллагаа, Сувилагч нарт хэрэглэгдэх түгээмэл үйлдлийн гарын авлага ном
3. "Жирэмсэн эмэгтэй, нярайг үнэлэх гэр үнэлгээ арагчлал", "Хүүхдийн 12 өдрийн нэмэгдэл хоолны сургалт" 
4. Эрүүл-Хамгаалагдсан-Халамжлагдсан Хүүхэд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн "Нялх хүүхдийг ойлгох нь" хөтөлбөр.
5. Харъяа өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг нэгдсэн шилэн кабелийн сүлжээнд холбож Цахим технологи нэвтрүүлсэн нь, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг онлайнаар явуулж хэвшсэн байдал
6. 19-р хорооны ӨЭМТ-ийн "Мобайл технологи нэвтрүүлсэн нь" гэсэн сайн туршлагуудаар оролцлоо.

"Жирэмсэн эмэгтэй, нярайг үнэлэх гэр үнэлгээ арагчлал" Шилдэг 5 номинацид шалгарч ӨРГӨМЖЛӨЛ, МӨНГӨН ШАГНАЛ
"Цахим технолги нэвтрүүлсэн нь" Сайн туршлагын сан 2017"-д бүртгэгдэж ГЭРЧИЛГЭЭ авлаа. 
Өдөрлөгт идэвхи санаачлагатай хамтран оролцсон НЭМХ болон сайн санааны туслагч нар, Сувилахуйн алба, МТА, Ундрах ирээдүй, Чин хүслэн ӨЭМТ-ийн хамт олондоо баярлалаа. 
ЭМТ-ийн Чанарын алба


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2017-08-02618

 

Чингэлтэй Эрүүл мэндийн төвийн Чанарын алба нь 2017 оны хагас жилийн байдлаар Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 448, 2014 оны 13 дугаар тушаалын дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 800 үйлчлүүлэгчээс авч судалгааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийн ажиллаж байна.


 


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2017-08-011 560

Чингэлтэй Эрүүл мэндийн төвийн Чанарын алба нь 2017 оны хагас жилийн байдлаар Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 448, 2014 оны 13 дугаар тушаалын дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 800 үйлчлүүлэгчээс авч дүн шинжилгээ хийн, судалгааны үр дүнд анхаарч ажиллаж байна.

Судалгаанд хамрагдагсадаас:

1.Байгууллагын үйлчилгээний соёл

2.Эмнэлэгийн мэргэжилтэний ёс зүй үйлчилгээний соёл

3.Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал

4.Удирдлага зохион байгуулалт

5.Тэгш байдал ашиг сонирхол гэсэн 5 бүлэг асуумж судалгааг авлаа.


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.