Чанарын булан

“АМЬ ТЭНССЭН ҮЕИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТУСЛАМЖ”

2019-03-25165

ЧДЭМТ-ийн Чанарын алба нь Монголын Яаралтай Тусламжийн Нийгэмлэг, ЧДЭМТ-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран:

1. ЭМС-ын 2012 оны 375 тоот тушаалын тавдугаар хавсралт, ЭМС-ын 2013 оны 496 тоот тушаал, Эмнэлэг доторхи зүрх зогсож, амь тэнссэн байдлыг хангаж хэрэгжүүлэх, ЧЭМТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн амилуулах суурь болон лавшруулсан тусламж үзүүлэх, яаралтай тусламжийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

2. Монгол Улсын Засгийн Газар, НЗДТГ-аас 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-нөөс 26-ны өдрүүдэд бүх нийтийг хамарсан "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн үзүүлэх сургуулилт” зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан эмнэлгийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах зорилгоор "АМЬ ТЭНССЭН ҮЕИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТУСЛАМЖ” сэдэвт 1 багц цагийн сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 16-нд, гардан үйлдлийн тэмцээнийг 03 дугаар 22-нд амжилттай зохион байгуулаад байна.Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

ЧЭМТ-ИЙН ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2018-12-30161

ЭМТ-ийн Чанарын алба нь тусламж үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоонд нийцүүлэн чанарыг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, чанар аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих үүрэг бүхий нэгж юм.

Байгууллагын чанар сайжруулах ажлын хүрээнд Чанарын алба нь НЭМГ болон бусад байгууллагуудаас зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудад хамт олноо амжилттайзохион байгуулж оролцлоо. ЧД-ын ЗДТГ, байгууллагын ҮЭХ, СНҮА-тай хамтран дараах ажлуудыг зохион байгуулж эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд нийт 2.500.000 төгрөгний мөнгөн болон мөнгөн бус урамшууллыг олгосон байна.  Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.