Эрх зүй

ЧД-ИЙН ЭМТ-ИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭСГИЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГААС

2019-01-02273

ЧД-ИЙН ЭМТ-ИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭСГИЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГААС Энэ онд бид Байгууллагын хэмжээнд эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж, эмч мэргэжилтэний мэдлэг, ур чадвар, итгэл үнэмшил, зан үйл болон харилцааны ур чадварыг төлөвшүүлэн ёс

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Эрх зүй

ЧЭМТ-ийн Ёс зүйн хэсгийн хорооны 2-р улиралд хийсэн үйл ажиллагаа

2018-06-04152

Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд: ЧДЭМТ-ийн нийт тасаг нэгжийн мэргэжилтнүүд нь байгууллагын соёл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж, харьцаа хандлага, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэн, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд соёлтой үйлчлэн эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор дараах уралдаан

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Эрх зүй

ЧЭМТ-ийн Ёс зүйн хэсгийн хорооны 2-р улиралд хийсэн үйл ажиллагаа

2018-06-04217

Энэ оны 2-р улиралд ЁХХ-оос "ӨӨЧЛӨЛТИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ӨӨРӨӨСӨӨ” уриан дор 3-н сарын аян зохион байгуулж нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь байгууллагын соёл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж, харьцаа хандлага, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэн, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд соёлтой

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Эрх зүй
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.