Чанарын булан

ЧДЭМТ-Д ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2019-12-0947

ЧДЭМТ-ийн Чанарын алба нь Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Сайдын 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/186 тоот тушаал, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 07 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн Газрын "Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай 2005 оны 67 тоот тушаал, "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 2009 оны 143 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг Даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/1086 захирамж, ЧДЭМТ-ийн даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/15 тушаалын дагуу иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэж байна.


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

"САЙН ТУРШЛАГА-2019” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА....

2019-10-1593

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 2019 оны 10-р сарын 11-ний өдөр "Сайн туршлага-2019” арга хэмжээг нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдлаа...
Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

ЧДЭМТ-Д ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ /2019 оны хагас жил/

2019-06-2867

ЧДЭМТ нь 2019 оны хагас жилд  нийт 54 өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэсэнээс  ӨЭМТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдол -17 буюу 31,5%, ЧДЭМТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдол– 37 буюу 68,5%-ийг эзэлж байна.


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.