Чанарын булан

ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 5 ЗӨВИЙН ДҮРМИЙГ ХЭВШҮҮЛЬЕ

2019-04-19224

Орчин үед эрүүл мэндийн салбарын өмнө тулгамдаж буй нэн чухал асуудлын нэг нь эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх асуудал юм.

Монгол улс 1990-ээд оноос Үндэсний эмийн бодлогоо боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа ба энэхүү бодлогын гол агуулга нь эмийн зохистой хэрэглээг практикт хэвшүүлэхэд чиглэгдэж байна. 


Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ

“АМЬ ТЭНССЭН ҮЕИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТУСЛАМЖ”

2019-03-25110

ЧДЭМТ-ийн Чанарын алба нь Монголын Яаралтай Тусламжийн Нийгэмлэг, ЧДЭМТ-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран:

1. ЭМС-ын 2012 оны 375 тоот тушаалын тавдугаар хавсралт, ЭМС-ын 2013 оны 496 тоот тушаал, Эмнэлэг доторхи зүрх зогсож, амь тэнссэн байдлыг хангаж хэрэгжүүлэх, ЧЭМТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн амилуулах суурь болон лавшруулсан тусламж үзүүлэх, яаралтай тусламжийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

2. Монгол Улсын Засгийн Газар, НЗДТГ-аас 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-нөөс 26-ны өдрүүдэд бүх нийтийг хамарсан "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн үзүүлэх сургуулилт” зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан эмнэлгийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах зорилгоор "АМЬ ТЭНССЭН ҮЕИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТУСЛАМЖ” сэдэвт 1 багц цагийн сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 16-нд, гардан үйлдлийн тэмцээнийг 03 дугаар 22-нд амжилттай зохион байгуулаад байна.Дэлгэрэнгүй

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Мэдээ
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.